Foreldraráð.

Kjósa skal foreldraráð við leikskóla og skal leikskólastjóri hafa frumkvæði að kosningu í ráðið. Í foreldraráði sitja að lágmarki þrír foreldrar. Skal kosning til foreldraráðs fara fram í september á ári hverju og skal kosið til eins árs í senn. Foreldraráð setur sér starfsreglur. Leikskólastjóra ber að starfa með foreldraráði. Leikskólastjóri getur sótt um undanþágu til sveitarfélags um stofnun foreldraráðs ef gildar ástæður eru fyrir hendi, svo sem vegna fámennis í leikskóla.

 Hlutverk foreldraráðs er að gefa umsagnir til leikskóla og nefndar, sbr. 2. mgr. 4. gr., um skólanámskrá og aðrar áætlanir sem varða starfsemi leikskólans. Þá skal ráðið fylgjast með framkvæmd skólanámskrár og annarra áætlana innan leikskólans og kynningu þeirra fyrir foreldrum. Foreldraráð hefur umsagnarrétt um allar meiri háttar breytingar á leikskólastarfi.

Foreldraráði Furugrundar 2020 -2021 : 

 Bergdís Geirsdóttir
 Hrafnhildur Gunnarsdóttir
 Lovísa Guðmundsdóttir
 Eva Sif Jóhannsdóttir leikskólastjóri.

Hrafnhildur Gunnarsdóttir og Helgi Freyr Rúnarsson bjóða sig fram í foreldraráð auk Natalie Rut Don ef vantar fleiri fulltrúa. Athugað verður með hvort núverandi fulltrúar vilja sitja áfram en þeir voru ekki á aðalfundi foreldrafélagsins.

Fundargerð aðalfundar 2020 er hægt að nálgast hér.

Fundargerð 2019 -2020 er  hér

Starfsreglur foreldraráðs er hægt að nálgast hér.