Aðalnámskrá leikskóla er gerð á grundvelli 13. gr. laga um leikskóla, nr. 90/2008. Efnislega byggist hún á markmiðum 2. gr. laga um leikskóla og er ætlað að vera leiðarvísir fyrir leikskólastarf. Aðalnámskráin er ígildi reglugerðar og í henni er kveðið nánar á um hlutverk leikskóla á grundvelli laga um leikskóla og reglugerða um menntun, uppeldi og umönnun í leikskóla. Námskráin fjallar um menntunar-, uppeldis- og umönnunarhlutverk leikskólans, kveður á um markmið og fyrirkomulag leikskólastarfs og ólíkar kröfur og réttindi sem taka til allra í hlutaðeigandi skólasamfélagi. Aðalnámskrá leikskóla er ætlað að samræma menntun, uppeldi og umönnun leikskólabarna að því marki sem þörf er talin á auk þess að vera farvegur til að tryggja jafnrétti allra barna til menntunar og uppeldis í leikskólum landsins. Aðalnámskrá leikskóla hefur þannig skilgreint hlutverk og þjónar sem stjórntæki til að fylgja eftir ákvæðum laga, er fyrirmæli fræðsluyfirvalda um menntastefnu og safn sameiginlegra markmiða leikskólastarfs(Aðalnámskr. Leiksk.2011,bls7).